Works / 2019 – Cosmic Latte

EXHIBITED SHOWS

  • Introspektif: Zamanda Rastlaşmalar, Galeri Nev İstanbul

  • Dünyanın Ağırlığı, Kasa Galeri, İstanbul

  • Cosmic Latte, Galeri Nev İstanbul, İstanbul

  • Sagalassos İçin, Bozlu Art Project, İstanbul

  • Aynı Ufka Bakmak, Galeri Nev İstanbul, İstanbul